Indberet huller i vejen – gadelys m.m.

Klik her  Giv et praj

Om medlemskabet

 

 

Foreningen varetager grundejernes interesser overfor kommunen o.lign.

Foreningens blad Budstikken udkommer 4 gange om året. Dette blad kan også blive dit talerør.

Alle medlemmer kan leje/låne redskaber,
højtryksrenser med tilhørende fliserenser og
kloakslange, æresport, flagstænger og trailer, foldestillads i prof. udførelse med en max. ståhøjde på 1,80 meter. m.v.

 


Bliv medlem og deltag i lodtrækningen om 2 flasker vin.

Kontingentet er kun 150 kr. om året.

Bliv medlem


Seneste nyhed

Så er der gode nyheder
Hvis alt går efter planen vil Idestrup igen have et pizzeria i begyndelsen af 2020, den nøjagtige
tidsplan kendes pt. Ikke.
Vores kendte pizza bager vender tilbage til et nyt Idestrup Pizza.
Som de fleste nok har bemærket har der i den seneste tid været stor aktivitet med jordarbejde og
kloakering på hjørnegrunden Vestergade – Møllevej, en grund som Tommy Spuur købte af Lars
Bertelsen fra Idestrup El.
Iflg. Tommy vil der blive opstillet en pavillon som vil blive udbygget med nogle sidebygninger med
et fælles tag over, herudover vil der blive etableret en stor træ terrasse ud mod vejen således at
der vil være godt med eftermiddag og aftensol, resten af grunden vil blive udlagt til
parkeringsplads.


Et lille klap

Ret ryggen og klap jer selv på skulderen – fra flere sider er der uddelt ros til vores Dialog gruppe for de ting der sket i området de sidste par år, hvilke vi selvfølgelig har taget til os.

Der har været flere kommentarer om hvor meget der er blevet lavet fra Guldborgsund Kommune her i vores lokal område, det er selvfølgelig altid svært at sige hvad der ville være sket, hvis ikke vi havde fået etableret Dialog gruppen, men sikkert er det at Guldborgsund Kommunes repræsentant i gruppen fra dag et af har været meget lydhør over for vores ønsker og mange ting er blevet udført meget hurtigt, stor ros til Guldborgsund Kommune herfra, vi ser frem til det yderligere samarbejde.

Nyt fra Dialog Gruppen møde den 2-10-2019.

  1. juli 2019

Der går mellem Østergade 48 og 50 en kommunal sti ned til Østersøvej, her er der rigtig dårlig oversigt, i enden ud mod Østersøvej, stien bliver en del benyttet af gående også af cyklister, dette sammenholdt med god hastighed på Østersøvej.

Vil I prøve at se på dette

11.jul. 2019. 

Svar:  

Jeg forhører mig hos min kollega der sidder med beskæringer og regler derfor.

2.okt. 2019.

Max kigger på det og vender tilbage.

Andelsboligforeningen Grandparken

har forbudt cykling og knallert kørsel på egen sti bag Coma, asfalt ved opkørsel til stien mod Coma er fjernet, er det tilladt. Max undersøger dette.

2.okt. 2019

Vedr. asfaltarbejder:

  1. Øer på Vestergade: Mangler – Lægger sort asfalt + genopretning af de skæveste brosten i kanten. Påregnes at blive lavet i 2020. De steler af træ der på nuværende tidspunkt står ved chikanerne ventes udskiftet til gummi steler.
  2. Vand problem på Møllevej ved Tangetvej (vest for Østersøvej): Er lavet.
  3.  Opkørsel ud for Møllevej 4 mangler, bliver lavet, er bestilt.
  4. Sprøjtning af trapper ved underføringen – mangler – bliver ordnet inden længe. Er muligvis udført.
  5. Ny asfalt på Højstedgårdsvej-udstykningen: Færdig.
  6. Fortove Østergade: Mangler – asfalteres i år, hvis vejret tillader det.
  7. Rød special OB vejbelægning (Eurostar) ved COMA: 2020 lægges frem til busstop, evt. som striber. Max spørger Niels om dette er en mulighed.
  8. Vi bruger sort asfalt ved trappeopgangen. Opkørsler tjekkes. 2020, der er igangsat en undersøgelse med en tæller i underførelsen. Ideer efterlyses?

Opstribning på P-plads er droppet. P skilt er opsat.

Asfalteringen er mest afgørende nu.

 

Nye emner.

Bus skuret Møllevej / Kanikevej, Max undersøger muligheden for at der opsættes et nyt da det gamle er i meget dårlig stand, der er penge til det. Undersøger muligheden for at det kan flyttes længere tilbage mod marken.

Beplantning med æbletræer på ubebyggede grunde hvis folk selv         passer dem. Der spørges evt. om vi kan få træer ved skolen.

Skraldespande ved bænke Sdr. Ørslev og Østergade.

Hastighed måling på Østersøvej vi søger hos Jan Uhre.

Næste møde 29/4 2020 klokken 1900. I blæksprutten.


Vi søger en ny

Efter 35 år i bestyrelsen for Idestrup & Omegns Grundejerforening er Bjarne blevet moden til at gå på pension fra dette hverv, dette vil ske til den kommende generalforsamling i 2020, derfor håber vi i bestyrelsen at der er et af vores medlemmer der kunne tænke sig at indgå i dette arbejde, det vil sikkert også være frugtbart at der kommer nye øjne og nye ideer.

Har du brug for nogle oplysninger om oven nævnte så bare kontakt en fra bestyrelsen.

Kom frisk frem.

 

 


 

 

KONFIRMANDER 2019

⛔⛔INDBRUD⛔⛔

Der har været indbrud på Lindevej 7, på et tidspunkt mellem igår kl 14:30
og her til morgen kl 9:00 😥
Der har også været indbrud  i går 7:30 til idag kl ca 12:00 det er penge smykker elektronik
 😡det er Pilevænget 10

Blot så I er obs på at det er sket i byen!


Affaldsindsamling 31. marts 2019.

Så fik vi klaret den årlige affaldsindsamling.

I år deltog der 16 voksne og 1 barn det kunne godt have været bedre, der kunne godt være lidt flere som ville give en hånd med til at sørge for en pæn og ren by,

Der blev indsamlet 5 dåser med pant samt 132 dåser uden pant, sammenlagt blev der indsamlet 115 kg. Affald.

Sidste år blev der indsamlet 217 dåser i år 137 det er lidt bedre men simpelthen stadig for dårligt at folk ikke respekterer naturen bedre.

I år skulle vi som noget nyt prøve at samle cigaretskodder, dette gjorde vi i små poser, ved siden af de store affaldssække.

Det blev til 2045 skodder.

Som de tidligere år er der generelt ikke meget affald at samle inde i byen, det er hovedsagligt på indfaldsvejene Østersøvej samt møllevej, det er som om folk lige skal af med øl dåsen, inden de kommer hjem.

Vi kunne ikke rigtig komme til omkring Sportshallen samt fodboldklubben, da 1938 havde valgt at lægge deres loppemarked samme dag.

Det skal også siges at vi ikke samlede noget farligt affald såsom kemikalier og batterier, det må siges at være positivt.

Af sjove ting fandt vi en låsemøtrik og et sidespejl, men vi fandt ikke noget hjul til bilen.

Ellers som de tidligere år en rigtig god dag med godt vejr og højt humør, vi var færdige efter ca. 3 timer, hvor efter der blev budt på kaffe øl/vand samt wienerbrød samt en god snak om dagen.

Idestrup og Omegns Grundejerforening takker for en hyggelig formiddag samt den gode indsats.

stom_news]