Indberet huller i vejen – gadelys m.m.

Klik her  Giv et praj

Om medlemskabet

 

 

 

Foreningen varetager grundejernes interesser overfor kommunen o.lign.

Foreningens blad Budstikken udkommer 4 gange om året. Dette blad kan også blive dit talerør.

Alle medlemmer kan leje/låne redskaber,
højtryksrenser med tilhørende fliserenser og
kloakslange, æresport, flagstænger og trailer, foldestillads i prof. udførelse med en max. ståhøjde på 1,80 meter. m.v.

Budstikken nr. 3. 2020


Bliv medlem og deltag i lodtrækningen om 2 flasker vin.

Kontingentet er kun 150 kr. om året.

Bliv medlem


Seneste nyhed

Den hjertestarter vi samelede ind til den 30-08-2020.

Er nu placeret på adressen IDSTRUP EL. Møllevej 2A,  4872 Idestrup.

Det skal også nævnes at vi har hjertestarter placeret ved Idestrup Hallen Kirkevej 19, 4872

PLACERING Hjertestarteren sidder i indgangspartiet til Idestrup Hallen

Boligselskabet Vendersbo Højstedgårdparken 30, 4872

PLACERING Til højre for indgangsdør til selskabslokale

Idestrup privatskole kirkevej 5, 4872

PLACERING Hjertestarteren hænger til venstre på væggen ved indgangen til byg. A OBS: Den er kun til gænglig i skolens åbningstid.


Så er der gang i den røde asfalt / markeringer omkring Coma / Pitstop.

Vi håber dette kan virke lidt hæmmende for hastigheden i dette område og en mere sikker skole vej.


HUSK

AFFALDSINDSAMLINGEN ER LØRDAG D. 19. SEPTEMBER. 

DENNE LØRDAG SAMLER HELE VERDEN AFFALD I ANLEDNING AF WORLD CLEANUP DAY – OG NU FÅR DAGEN ALTSÅ OGSÅ OPBAKNING FRA AFFALDSINDSAMLINGEN

 19. september 2020. Kl. 09:30
 4872 Idestrup, Østergade 1
 Mødested Blæksprutten / Østergade 1, 4872 Idestrup

Nyhed:
I år går vi plastik-amok!
Sidste år var I fantastiske til at tælle skod. I år skifter vi skoddet ud med plastik. Vi tæller kilo affald og dåser, som vi plejer, men i 2020 vil vi forsøge at tælle antal stykker plastik – vi håber, I er med på den! Plastik havner hver dag i naturen, på vores kyster og i havet – og er til fare for miljø og dyreliv. Plastik er det affald, der findes allermest af på vores strande. Det vil vi sætte fokus på. Hvor mange stykker kan I finde og indberette? Vi tæller plastik overalt – både det vi finder i parken, langs kysten, i grøften og alle andre tænkelige steder.


Dialog gruppen i Idestrup

 

Mange ting er som du ved meget anderledes i denne tid, så det er bl.a. ærgerligt at vi ikke kunne holde vores møde med den gode dialog, det skulle have været afholdt i april måned, vi har foreløbig valgt at udskyde dette til september måned.

Her gengiver vi den besked vi har modtaget fra vores kontakt person i Guldborgsund Kommune Max Müller.

 

Vi er stadig i gang og holder hjulene kørende. Det betyder også at Nils stadig har gang i asfalt folkene. Vi har snakket om at prøve en chikane med chaussesten og så se hvilken af den og den asfalterede der er bedst. Dette er jo ikke trafikalt presserende, men lad os holde liv i den og se hvordan den kan prioriteres.

 

Mht. den farvede del ved købmanden, så er det også på listen og jeg vil mene at godt vejr i en periode vil hjælpe os til at få den på prioriteringen.

 

Den farvede del der tales om er som vi tidligere har skrevet om, asfalten forbi Coma og lidt op af Kirkevej vil blive belagt med en rødlig nubret belægning.

Vi håber dette kan virke lidt hæmmende for hastigheden i dette område.


Så er Genforeningsstenen i Idestrup på Kirkevej klar til markeringen af 100-året for Genforeningen i 2020.

Lidt historie
Ved en lille højtidelighed efter gudstjenesten i eftersommeren 1921 afslørede pastor Magnus Grell, Idestrup genforeningsstenen i Idestrup.
Pastor Grell havde også været initiativtager til rejsning af stenen, ligesom det var ham, der bestemte indskriften på stenen:
1864
SØNDER
JYLLAND
1920
NU FOR DANMARK
ER FORAARETS TID

Genbrugsen er åben igen


Nu kan du under Links

gå direkte til Politi.dk/coronavirus


Affaldsindsamlingen 2020 rykkes fra søndag d. 26. april til lørdag d. 19. september. Denne lørdag samler hele verden affald i anledning af World Cleanup Day – og nu får dagen altså også opbakning fra Affaldsindsamlingen!


IDESTRUP OG OMEGNS GRUNDEJERFORENING

AFLYSER GENERALFORSAMLING

D. 16. 03. 2020.

PÅ GRUND AF COVID-19

GENERALFORSAMLING VIL I STEDET BLIVE AFHOLDT

PÅ ET SENERE TIDSPUNKT.


På grund af Coronavirus, er  Frivilligcenter Blæksprutten og

Genbrugsen lukket indtil videre.  


ARKITEKTURPRIS TIL KUMUS OG PITSTOP IDESTRUP

Det blev KUMUS, den tidligere forpagterbolig på Fuglsang Herregård,

samt tilbygningen ved Pitstop Idestrup, der løb med Guldborgsund Kommunes Arkitekturpris 2019.

Guldborgsund Kommunes Arkitekturpris blev fredag middag uddelt for femte gang.

Denne gang foregik prisuddelingen i KUMUS’ gennemrestaurerede lokaler ved Fuglsang,

og netop den bygning var også en af vinderne ved dagens prisoverrækkelse.

KUMUS fik prisen i kategorien ’Restaurering og ombygning’, hvor der var fire nominerede.

I begrundelsen fra bedømmelsesudvalget lyder det blandt andet at:

Restaureringen af KUMUS viser, at det er muligt at forene et ambitiøst program til en ny fleksibel kulturinstitution med ønsket om at bevare en bygnings kvaliteter uden at gå på kompromis med hverken program/ indhold eller hensynet til bygningsarven.

KUMUS udgør en særdeles oplagt prismodtager af dette års restaurerings-arkitekturpris.

Flemming Frydendal, formand for Fuglsang Kunstmuseum og KUMUS, var både glad og stolt,

da han på bygherrens vegne i dag modtog Guldborgsund Kommunes arkitekturpris.

”Under hele projektforløbet har det været en ledetråd for os, at vi inden for en snæver økonomisk ramme ville skabe et byggeri,

der var præget af kvalitet og seværdig arkitektur.

Det, synes vi selv, er lykkedes, og når en professionel dommerkomite nu har valgt at præmiere KUMUS

som den bedste restaurering og ombygning i kommunen, er det jo blot en ekstra fjer i hatten.

Mit håb er, at præmieringen af KUMUS vil inspirere andre kommende bygherrer til ligesom os at tænke i kvalitet og arkitektur ud fra devisen,

at god kvalitet og god arkitektur skabt af kompetente arkitekter ikke nødvendigvis koster ekstra,” siger Flemming Frydendal.

I kategorien ’Nybygninger og tilbygninger’ blev det Pitstop Idestrups tilbygning, der løb med sejren.

Også i denne kategori var der fire nominerede, men det var Pitstop Idestrups nyopførte tilbygning til den oprindelige brugsforening fra 1911,

der fik prisen.

Den nye tilbygning rummer blandt andet udlejningsboliger til cykelturister samt et ‘multi-rum’ til yoga og brætspil mv.

I begrundelsen for arkitekturprisen lyder det blandt andet, at:

Tilbygningen præmieres, fordi det er lykkedes med få midler at skabe noget fint og enkelt og ærligt,

som både står frem i gadebilledet og samtidig indordner sig den lille skala og byens landsbykarakter.

Louise Sparre Flørning, formand for Idestrup og Omegns Lokalråd, der står bag Pitstop Idestrup,

glæder sig over, at der bliver lagt mærke til det store arbejde, som frivillige kræfter lægger i Pitstop Idestrup og generelt i udviklingen af Idestrup.

”Vi er meget ydmyge over, at der er blevet tænkt på os til arkitekturprisen.

Det har været en lang proces, hvor vi har arbejdet på at sikre rammerne for fantastiske fællesskaber i vores by.

Det er lidt en drøm for vores lokalråd, at vi nu står her og modtager en pris for det arbejde.

Det er også en meget stor anerkendelse af vores dygtige arkitekter, der har spillet en helt afgørende rolle i,

at vi har kunnet gå til fonde med ideen om en tilbygning, der kombinerer det kulturhistoriske og det nye,” siger Louise Sparre Flørning.

John Brædder, borgmester i Guldborgsund Kommune, understreger, at god arkitektur spiller en afgørende rolle i en kommune som Guldborgsund.

”Vi ved, at det betyder meget for både borgere, turister og potentielle tilflyttere, hvordan vores område tager sig ud.

Derfor vil vi med Arkitekturprisen gerne anspore både offentlige og private bygherrer til at bygge

og udføre anlæg med høj arkitektonisk værdi. Vi har derfor kigget på både kvalitet i byggeriet,

bæredygtighed, gode idéer og spændende løsninger, for vi vil gerne have noget,

der kan bidrage med mere end funktion alene,” siger John Brædder.

I den tredje kategori ’Udendørs miljøer, design og anlæg samt planer’ valgte bedømmelsesudvalget ikke at uddele en pris i år,

da udvalgets medlemmer vurderede, at de nominerede udgjorde udmærkede, funktionelle og velindrettede pladser,

men at de manglede det ekstra, der gør, at man kan tale om arkitektonisk og æstetisk kvalitet.

Kontakter:
John Brædder, borgmester, tlf. 2518 0390
Louise Sparre Flørning, fmd. Idestrup og Omegns Lokalråd, tlf. 2143 1234
Flemming Frydendal, fmd. for Fuglsang Kunstmuseum og KUMUS, tlf. 2020 0608
Byplanlægger Göran Christiansen, tlf. 5473 2090


Så er der gode nyheder
Hvis alt går efter planen vil Idestrup igen have et pizzeria i begyndelsen af 2020, den nøjagtige
tidsplan kendes pt. Ikke.
Vores kendte pizza bager vender tilbage til et nyt Idestrup Pizza.
Som de fleste nok har bemærket har der i den seneste tid været stor aktivitet med jordarbejde og
kloakering på hjørnegrunden Vestergade – Møllevej, en grund som Tommy Spuur købte af Lars
Bertelsen fra Idestrup El.
Iflg. Tommy vil der blive opstillet en pavillon som vil blive udbygget med nogle sidebygninger med
et fælles tag over, herudover vil der blive etableret en stor træ terrasse ud mod vejen således at
der vil være godt med eftermiddag og aftensol, resten af grunden vil blive udlagt til
parkeringsplads.


Et lille klap

Ret ryggen og klap jer selv på skulderen – fra flere sider er der uddelt ros til vores Dialog gruppe for de ting der sket i området de sidste par år, hvilke vi selvfølgelig har taget til os.

Der har været flere kommentarer om hvor meget der er blevet lavet fra Guldborgsund Kommune her i vores lokal område, det er selvfølgelig altid svært at sige hvad der ville være sket, hvis ikke vi havde fået etableret Dialog gruppen, men sikkert er det at Guldborgsund Kommunes repræsentant i gruppen fra dag et af har været meget lydhør over for vores ønsker og mange ting er blevet udført meget hurtigt, stor ros til Guldborgsund Kommune herfra, vi ser frem til det yderligere samarbejde.

Nyt fra Dialog Gruppen møde den 2-10-2019.

  1. juli 2019

Der går mellem Østergade 48 og 50 en kommunal sti ned til Østersøvej, her er der rigtig dårlig oversigt, i enden ud mod Østersøvej, stien bliver en del benyttet af gående også af cyklister, dette sammenholdt med god hastighed på Østersøvej.

Vil I prøve at se på dette

11.jul. 2019. 

Svar:  

Jeg forhører mig hos min kollega der sidder med beskæringer og regler derfor.

2.okt. 2019.

Max kigger på det og vender tilbage.

Andelsboligforeningen Grandparken

har forbudt cykling og knallert kørsel på egen sti bag Coma, asfalt ved opkørsel til stien mod Coma er fjernet, er det tilladt. Max undersøger dette.

2.okt. 2019

Vedr. asfaltarbejder:

  1. Øer på Vestergade: Mangler – Lægger sort asfalt + genopretning af de skæveste brosten i kanten. Påregnes at blive lavet i 2020. De steler af træ der på nuværende tidspunkt står ved chikanerne ventes udskiftet til gummi steler.
  2. Vand problem på Møllevej ved Tangetvej (vest for Østersøvej): Er lavet.
  3.  Opkørsel ud for Møllevej 4 mangler, bliver lavet, er bestilt.
  4. Sprøjtning af trapper ved underføringen – mangler – bliver ordnet inden længe. Er muligvis udført.
  5. Ny asfalt på Højstedgårdsvej-udstykningen: Færdig.
  6. Fortove Østergade: Mangler – asfalteres i år, hvis vejret tillader det.
  7. Rød special OB vejbelægning (Eurostar) ved COMA: 2020 lægges frem til busstop, evt. som striber. Max spørger Niels om dette er en mulighed.
  8. Vi bruger sort asfalt ved trappeopgangen. Opkørsler tjekkes. 2020, der er igangsat en undersøgelse med en tæller i underførelsen. Ideer efterlyses?

Opstribning på P-plads er droppet. P skilt er opsat.

Asfalteringen er mest afgørende nu.

 

Nye emner.

Bus skuret Møllevej / Kanikevej, Max undersøger muligheden for at der opsættes et nyt da det gamle er i meget dårlig stand, der er penge til det. Undersøger muligheden for at det kan flyttes længere tilbage mod marken.

Beplantning med æbletræer på ubebyggede grunde hvis folk selv         passer dem. Der spørges evt. om vi kan få træer ved skolen.

Skraldespande ved bænke Sdr. Ørslev og Østergade.

Hastighed måling på Østersøvej vi søger hos Jan Uhre.

Næste møde 29/4 2020 klokken 1900. I blæksprutten.


Vi søger en ny

Efter 35 år i bestyrelsen for Idestrup & Omegns Grundejerforening er Bjarne blevet moden til at gå på pension fra dette hverv, dette vil ske til den kommende generalforsamling i 2020, derfor håber vi i bestyrelsen at der er et af vores medlemmer der kunne tænke sig at indgå i dette arbejde, det vil sikkert også være frugtbart at der kommer nye øjne og nye ideer.

Har du brug for nogle oplysninger om oven nævnte så bare kontakt en fra bestyrelsen.

Kom frisk frem.

 

 


 

 

KONFIRMANDER 2019

⛔⛔INDBRUD⛔⛔

Der har været indbrud på Lindevej 7, på et tidspunkt mellem igår kl 14:30
og her til morgen kl 9:00 😥
Der har også været indbrud  i går 7:30 til idag kl ca 12:00 det er penge smykker elektronik
 😡det er Pilevænget 10

Blot så I er obs på at det er sket i byen!


Affaldsindsamling 31. marts 2019.

Så fik vi klaret den årlige affaldsindsamling.

I år deltog der 16 voksne og 1 barn det kunne godt have været bedre, der kunne godt være lidt flere som ville give en hånd med til at sørge for en pæn og ren by,

Der blev indsamlet 5 dåser med pant samt 132 dåser uden pant, sammenlagt blev der indsamlet 115 kg. Affald.

Sidste år blev der indsamlet 217 dåser i år 137 det er lidt bedre men simpelthen stadig for dårligt at folk ikke respekterer naturen bedre.

I år skulle vi som noget nyt prøve at samle cigaretskodder, dette gjorde vi i små poser, ved siden af de store affaldssække.

Det blev til 2045 skodder.

Som de tidligere år er der generelt ikke meget affald at samle inde i byen, det er hovedsagligt på indfaldsvejene Østersøvej samt møllevej, det er som om folk lige skal af med øl dåsen, inden de kommer hjem.

Vi kunne ikke rigtig komme til omkring Sportshallen samt fodboldklubben, da 1938 havde valgt at lægge deres loppemarked samme dag.

Det skal også siges at vi ikke samlede noget farligt affald såsom kemikalier og batterier, det må siges at være positivt.

Af sjove ting fandt vi en låsemøtrik og et sidespejl, men vi fandt ikke noget hjul til bilen.

Ellers som de tidligere år en rigtig god dag med godt vejr og højt humør, vi var færdige efter ca. 3 timer, hvor efter der blev budt på kaffe øl/vand samt wienerbrød samt en god snak om dagen.

Idestrup og Omegns Grundejerforening takker for en hyggelig formiddag samt den gode indsats.

stom_news]