Afbrænding i Guldborgsund kommune

Husholdningsaffald
Regulativet for husholdningsaffald omfatter indsamling, genanvendelse og bortskaffelse af
husholdningsaffald og gælder for alle private husstande, herunder beboelse på landbrugsejendomme,
sommerhuse, ubebyggede grunde og erhverv, hvorfra der fremkommer affald.

Den væsentligste ændring i det nye regulativ for husholdningsaffald er,
at det ikke længere er tilladt at afbrænde haveaffald på egen grund, såfremt man bor i byzone
samt, at der gælder visse afstandskrav, såfremt man bor i landzone og ønsker at afbrænde haveaffald.