Afbrændingsforbud på Lolland & Falster fra 26. juli kl 8:00!

Skærpet afbrændingsforbud på Lolland & Falster fra 26. juli kl. 8:00!

 

Afbrændingsforbuddet gælder afbrænding og udendørs brug af:

– Grill, der fungerer ved afbrænding af trækul, træbriketter og lignende

– Ildsteder, fx bål og bålfade, pejse, pizzaovne, brændeovne og lignende

– Stearinlys, haveblus, fakler og lignende

– Apparater og lignende, der fungerer ved forbrænding, f.eks. ukrudtsbrændere, blæselamper, terrassevarmere, udtørringsapparater, svejse-eller skæreaggregater

– Haveaffald, halm, halmstakke og lign., der afbrændes på marker eller uopdyrkede arealer, affald fra skovbrug, siv og rør, herunder rørskove og enge, lyng, hede- og mosetørv

 

Undtagelser fra afbrændingsforbuddet:

– Brug af grill (trækul, træbriketter og lign.) på ikke-brændbart underlag ved privat bolig i forsvarlig afstand fra brandbar vegetation i til og med let vind.

*Undtagelsen gælder dog ikke privat bolig i sommerhusområder, kolonihaveområder, på campingpladser og lignende*

– Gasgrill samt campingudstyr, som fungerer ved gas, i forsvarlig afstand fra

brandbar vegetation

– Brandvæsenets øvelser

– Erhvervsmæssig udførelse af varmt arbejde, bortset fra brug af ukrudtsbrændere. Udførelse af varmt arbejde i nærheden af brandbar vegetation skal ske under

skærpet tilsyn.