B 1938

Allerede i år 1921 starter en boldklub i Idestrup. Boldklubben “Frem” kan man læse om i klubbens historie. Den er i gang til midten af trediverne, hvor den må stoppe på grund af bundløs gæld.

I året 1938 er der folk i området af Idestrup, der får lyst til at starte en fodboldklub igen, og der indkaldes til stiftende generalforsamling den 3. august 1938.

Ved den stiftende generalforsamling blev følgende bestyrelse valgt til Boldklubben 1938, Thorvald Hansen, Holger Løj, Knud Ringsing, Arnold Ibsen, og Ove Svendsen. To suppleanter blev valgt: Frode Jørgensen og Erik Hansen. Til revisorer blev valgt Jens Andersen og Otto Hansen.

Love blev læst op og godkendt. Aktive medlemmer skulle betale 2 kr. i indskud, et halvårligt medlemskort kostede 50 øre. Aktive medlemmers blev sat til 1 kr. månedlig.

Ved et bestyrelsesmøde den 10. august 1938 blev posterne

fordelt i bestyrelsen. Det blev vedtaget at afholde fodboldstævne den 21. august 1938 og invitere andre klubber til stævnet, Gedser boldklub, Horbelev boldklub og Østtofte boldklub. Efter stævnet var der bal i “Bræddehytten” og bortlodning af gevinster, der bestod af et armbåndsur, en rejsekuffert og et fotografiapparat.

Fodboldklubben er nu godt i gang med spil og underholdning af forskellig art. Ved et bestyrelsesmøde den 25. oktober blev det vedtaget at afholde andespil i Idestrup forsamlingshus den 4. november samt bal den 27. november i året 1938.

På bestyrelsesmødet den 11. januar 1939 blev det vedtaget at opføre folkekomedien “Den skrækkelige familie”. Generalprøven på stykket er torsdag den 9. februar kl. 20.00, hvortil aldersrentenydende i sognet indbydes. Premiere afholdes søndag den 12. februar kl. 20.00, pris for voksne 50 øre.

Det drøftedes samtidig om et eventuelt arrangement at få besøg af et fodboldhold fra København til påske, under forudsætning af evt. returkamp til pinse.

I klubbens første år fandtes der ingen kommunale sportspladser i Idestrup. Bestyrelsen måtte ud og forhandle med en landmand i Sillestrup om leje af en græsmark. I 1942 betalte man for eksempel 250 kr. i leje for en græsmark i tre måneder. År 1943 blev sportspladsen i Idestrup taget i brug, men også for den måtte klubben betale leje.

Ved generalforsamlingen den 9. marts 1939 var der udskiftning i bestyrelsen, og der blev valgt et spilleudvalg, der bestod af Fredrik Larsen, Urmager Andersen og Karl Rasmussen. Man kan læse i de gamle protokoller, at der er nye tiltag i klubben for at få fodboldklubben til at udvikle sig. Der arrangeres stævner med andre klubber, både med voksne og drengehold.

Andre tiltag som andespil, ringridning og drengene løb sækkevæddeløb. Fastelavnsridning arrangeres ved fastelavnstid. I 1944 spilles dilettant den 23. og 30. januar, billetpriser 1,50 kr. for voksne og 50 øre for børn. Peter Lang med tre musikanter spillede til bal bagefter.

I 1948 fejres 10 års jubilæum med spil på banen om dagen. Aftenen fejres med medbragt madkurv, amerikansk lotteri og bal. Fredrik Larsen blev udnævnt til æresmedlem.

Den 8. maj 1950 holdt boldklubben møde med Idestrup ungdomsforening for at få en mindelig ordning på nogle forskellige arrangementer og fester. Det vedtages at skiftes med at spille dilettant og holde fastelavnsfest.

 

 

År 1957 går man foreningens love igennem, og det bliver skrevet sådan:

  • Foreningens navn er “Idestrup Boldklub af 1938”.
  • Foreningens formål er boldspil, som indøves under ordnede forhold, hvorfor al usportslig optræden samt brug af ukvemsord forbydes.
  • Enhver mand eller kvinde kan optages som aktiv eller passiv medlem. Alle medlemmer over 16 år er pligtig til at lade sig vælge til bestyrelsen. Bestyrelsen har ret til at udelukke et medlem kortere eller længere tid, hvis der udvises dårlig opførsel. Kontingent som aktivt eller passivt medlem fastsættes af bestyrelsen.
  • Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges for 2 år samt 2 suppleanter, der vælges for 1 år. Bestyrelsen afgår henholdsvis, 4 medlemmer på lige årstal og 3 på ulige årstal. Der vælges 2 revisorer for 2 år af gangen.
  • Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens midler og meget mere, som er nævnt i de nye love, som er revideret og oplæst ved generalforsamlingen den 18. januar 1957. Dette kan man læse mere om i de gamle protokoller, som findes på Idestrup lokalhistoriske arkiv.

I 1959 har foreningen fået samlet gæld, så man var nødsaget til at låne et mindre beløb i Andelsbanken, som bestyrelsen så hæftede for.

Ved generalforsamlingen 1. februar 1960, som blev afholdt i god ro og orden, sluttes af med filmaften, hvortil var mødt 100 gæster. Poul Rasmussen “Rassi” fortalte om sin fodboldkarriere i Italien, og Landbostandens Sparekasse fremviste nogle film. Det var nødvendigt at få mere interesse om fodboldspillet og kampene og penge i kassen. Kontingentet for både voksne og børn får en stigning. Der er ellers nu både drengehold og lilleputhold, og voksne.

 

Ved et bestyrelsesmøde 11. oktober 1961 blev det bestemt at indkalde til ekstraordinær generalforsamling den 24. oktober 1961 kl. 19.30 angående klubbens fortsatte eksistens. Det blev vedtaget at fortsætte boldklubben, og der var forslag om at oprette en støtteklub og søge kommunen om et tilskud.

I 1963 har boldklubben 25 års jubilæum, og man har holdt ud, trods nogle vanskelige år. Det skal fejres med en fest, og der bliver søgt om tilladelse til offentlig bal. Jubilæumsfesten holdes i Idestrup forsamlingshus. Der startes med fodbold om eftermiddagen, Horbelev kommer og spiller mod 1938 både med drengehold og voksne i forskellige rækker. Om aftenen er der fællesspisning med flere mennesker end ventet. Thorvald Hansen får overrakt en gave som bevis på, at han er blevet æresmedlem af klubben. Der spilles op til dans kl. 23.30, og Miss B1938 blev valgt. Til ballet kom omkring 500 mennesker, og der blev spillet og danset til den lyse morgen.

Fortsættelse følger.