Generalforsamling

Hvornår:
8. juni 2021 kl. 19:30 – 21:30
2021-06-08T19:30:00+02:00
2021-06-08T21:30:00+02:00
Hvor:
Idestrup Forsamlingshus.
Kirkevej 19
4872
Pris:
Gratis
Kontakt:
Kaare Andresen
+4521392607

Idestrup og Omegns Grundejerforening

indkalder hermed til ordinær generalforsamling

Dagsorden:

Punkt. 1:   Valg af dirigent.

Punkt. 2:   Bestyrelsens beretning.

Punkt. 3:   Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Punkt. 4:   Indkomne forslag.

Forslag skal være formanden i hænde

senest 5 dage før generalforsamlingen.

 

Punkt. 5:   Valg af medlemmer til bestyrelsen samt valg af suppleanter.

På valg efter tur til bestyrelsen:

Kaare Andresen ( Modtager genvalg )

Dan Toxværd    ( Modtager genvalg )

Bestyrelses – suppleant er:

Jimmi Skovbo Haubjerg.

Punkt. 6:   Valg af revisor og revisor – suppleant:

På valg efter tur som revisor er:

Frank Jørgensen (Modtager genvalg)

Revisor suppleant:

Bjarne Simonsen.

Punkt. 7:   Fastsættelse af kontingent:

Punkt. 8:   Eventuelt.