Generalforsamling i Sydfalster Varmeværk

Hvornår:
28. januar 2019 kl. 18:00 – 20:30
2019-01-28T18:00:00+01:00
2019-01-28T20:30:00+01:00
Hvor:
Idestrup Forsamlingshus
Kirkevej 19
Idestrup 4873
Pris:
Gratis
Kontakt:

Generalforsamling i Sydfalster Varmeværk A.m.b.A 28/1-2019 kl. 18:00 Idestrup Forsamlingshus.

 

NY FORMANDSKANDIDAT SØGES

Ved generalforsamlingen d. 28. januar 2019 skal der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen. Heraf skal minimum den ene være villig til at overtage formandsrollen.

Til andelshavere i Sydfalster Varmeværk

Efter mange år med meget stor kontinuitet i Sydfalster Varmeværks bestyrelse har der pludselig vist sig et akut behov for at supplere bestyrelsen. Det skyldes, at flere nuværende bestyrelsesmedlemmer – her iblandt formanden – har taget skridt til eller har planer om at flytte fra området, og derfor skal nedlægge deres hverv i bestyrelsen straks efter fraflytning, jf. vedtægterne.

Derfor skal der ved den kommende generalforsamling d. 28. januar 2019, som det er tilfældet hvert år, vælges 2 bestyrelsessuppleanter. Heraf skal den, der vælges som 1. suppleant, være rede til at varetage formandsposten, muligvis med kort varsel. Der er ikke i den nuværende bestyrelse personer, som er parat til at varetage formandshvervet, efter de forventede fraflytninger.

Generalforsamlingen har tidligere lagt vægt på, at Sydfalster Varmeværk skal værne om sin selvstændighed. En betingelse herfor er imidlertid, at der kan stilles en funktionsdygtig bestyrelse. Alternativt ser den nuværende bestyrelse ikke andre muligheder end at indgå i et formelt samarbejde med en anden part.

De 2 valgte suppleanter indbydes til at deltage i bestyrelsesmøderne, for på den måde at komme ind i arbejdet og være bedst muligt rustede den dag, hvor de indtræder formelt som bestyrelsesmedlemmer.

Uanset om man stiller op som suppleant med henblik på en post som menigt bestyrelsesmedlem eller formand er der mulighed for at deltage i kurser i Dansk Fjernvarme for på den måde at lære om de specielle rammebetingelser og den specielle lovgivning, som gælder for fjernvarmeforsyning. Vi mener dog, at det vil være væsentligt for en ny formand at have bestyrelseserfaring på forhånd. Det er desuden udpræget vigtigt for en kommende formand, at man kan forestå samarbejdet i bestyrelsen og forestå samarbejdet mellem bestyrelse og ansatte, kan kommunikere klart med forskellige typer af interessenter, kan formulere mål for selskabets udvikling og strategi, samt har økonomisk indsigt og forståelse.

Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter udpeges af generalforsamlingen, og man kan principielt vælge først at offentliggøre sit kandidatur på selve generalforsamlingen. Bestyrelsen tror imidlertid, at det vil være en fordel for alle parter, at man på forhånd indgår i en dialog med repræsentanter for den nuværende bestyrelse, og at man på den måde kan høre om arbejdet i bestyrelsen og kan afstemme forventningerne indbyrdes, samt i givet fald stille op med anbefaling fra bestyrelsen.

Har du interesse i at indgå i bestyrelsen for et spændende og veldrevet fjernvarmeværk og ønsker du at indgå i en dialog med den nuværende bestyrelse herom, er du velkommen til at henvende dig til den nuværende næstformand, Søren Møller-Madsen, på smm.marathonman@privat.dk eller tlf. 20 11 14 58 snarest muligt.