Idestrup Dilettanter indbyder hermed til Generalforsamling

Hvornår:
23. maj 2018 kl. 19:00 – 21:00
2018-05-23T19:00:00+02:00
2018-05-23T21:00:00+02:00
Hvor:
Idestrup Forsamlingshus
Kirkevej 19
4872 Idestrup
Danmark
Kontakt:
Susan Fiskbæk
22777053

Generalforsamling for alle medlemmer.

Idestrup Dilettanter indbyder hermed til
Generalforsamling i Idestrup Forsamlingshus.

Onsdag den 23. maj 2018 kl. 19.00

Dagsorden iflg. Vedtægterne.

Velkomst ved formanden.

Valg af referent.

Valg af dirigent og stemmetællere.

Formandens beretning.

Fremlæggelse af regnskabet for året 2017/2018 ved kasserer.

Valg af bestyrelse, på valg er:

Marianne Olsen – modtager ikke genvalg
Lone Clemmensen – modtager ikke genvalg
Kurt Errebo – Modtager genvalg

Christina Fiskbæk og Erik Herskind stiller op

Valg af revisor og revisor suppleant
Hanne Rosenlund – modtager genvalg

Fastsættelse af kontingent for sæson 2018/2019

Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage
før generalforsamlingen på mail: idestrupdilettant@gmail.com eller telefon 22 77 70 53.

Eventuelt
(Dette punkt er ikke til referat.)

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved en kop kaffe og et stykke brød.

Af hensyn til forplejning, vil jeg meget gerne have at vide, om I kommer senest den 15/5

Vel mødt
p.b.v

Susan Fiskbæk