Beskæring

 

SKAL JEG BESKÆRE MIN HÆK OG MINE TRÆER?
Som udgangspunkt må dine træer og buske ikke række ind over skellet, medmindre grenene er højere end 2,75 meter over jorden som vist på tegningen.

Hvad sker der, hvis jeg ikke klipper min hæk?

Dine træer, buske og hække skal overholde reglerne for at fremme trafiksikkerheden. Hvis du ikke selv gør det, og Guldborgsund kommune vurderer, det skal gøres, vil du få et brev fra kommunen, hvor de beder dig om at klippe dine træer, buske eller hække. Hvis du ikke reagerer på kommunens henvendelse, kan de udføre arbejdet – men for din regning.