Frivilligcenter ”Blæksprutten”

Østergade 1, 4872 Idestrup

Vi sætter ingen grænser – vi åbner muligheder

 

Idestrup Frivilligcenter “Blæksprutten” har modtaget penge fra Landdistriktspuljen til nyt ressonansfrit loft i den lille sal. Kommunen har samtidig skiftet de gamle dårlige radiatorer. Nu er loftet opsat og hele lokalet malet. Foreningerne kan nu holde møder og fester uden generende ekkolyde i et varmt, lyst og venligt lokale. Nu er hele centret efterhånden totalt istandsat, og vi vil gerne takke Guldborgsund kommune, LAG og Landdistriktspuljen for velvilje og tilskud samt ikke mindst de frivillige, der har lagt tusindvis af timer i centret.

Aktiviteter i ”Blæksprutten” 

”Genbrugsen” er åben
Torsdag og fredag kl. 12.00 – 17.00
Lørdag kl. 10.00 – 14.00
Kom og gør en god handel i Idestrups genbrugsbutik.


 Malerklubben Coloristerne:

Mandag 9.30-12.00
Henv. Hanne Frandsen Tlf. 61 26 37 24


Bonsai:

Mandag kl. 18.30-22.00
1.+ 3. mandag i mdr., alle er velkomne.
Henv. Lone Rasmussen tlf. 26 28 72 09


Kortspil:

Tirsdag kl.: 14:00 – 16:00

Henv. Inge Søndergård tlf. 29 64 82 95


Idestrup Petanque:

Onsdag kl. 9.30 – 12.00 – hele året
Henv. Margit Nielsen tlf. 54 14 84 31


Strikkecafe:

Onsdag kl. 13.00 -16.00 i lige uger.
Henv. Kirsten Hansen tlf. 54 14 86 82


Patchwork:

Onsdag kl. 19.00 – 22.00
Henv. Lone Rasmussen tlf. 26 28 72 09


Sydfalster Petanque
Torsdage kl. 13.00, i periode 1.9. – 30.4
Torsdage kl. 18.00, i perioden 1.5. – 31. 8
Søndage kl. 10.00 – hele året
Henv. Georg Nielsen – 54 13 32 28


”Genbrugsen” er åben
Torsdag og fredag kl. 12.00 – 17.00
Lørdag kl. 10.00 – 14.00
Kom og gør en god handel i Idestrups genbrugsbutik.

[/grid_6]