Etablering af en dialog gruppe

Grundejerforeningen blev i forbindelse med en rundtur i byen sammen med en repræsentant fra kommunen opfordret til oprette en dialog gruppe som det blev fortalt havde man andre steder gode erfaringer med en sådan.

Vi har i første omgang kontakt med Idestrup lokalråd og har på nuværende tidspunkt afholdt 2 møder med kommunen, vi forventer senere at inddrage andre erhvervsliv foreninger.

 

Det første møde handlede mest om hvad vi forventede af en sådan gruppe, her kom alle med input af forskellig art, meget var dog de samme tanker der kom til udtryk.

Vi arbejder på nuværende tidspunkt bla. med følgende punkter og husk at alle er velkomne til at komme med indspark til gruppen.

 

Ønsker fra dialoggruppen:

 

 • Oversigtsforhold Østersøvej og Møllevej er meget ringe.
 • Græsset er slået, problemet er kun når græsrabatten bliver for lang.
 • Dette er ved udkørsel hvor Møllevej løber ud i Østersøvej.
 • Der er også et problem i krydset hvor Møllevej krydser Østersøvej, når man kommer af Møllevej og skal mod Sildestrup er oversigten fra Nykøbing siden ikke god.
 • Oversigtsforhold ved udkørsel fraVestergade til Møllevej er meget ringe, det er hvor vejen også går mod Orupgård.
 • Buske bør beskæres så de overholder servitutterne.
 • Oversigtsforhold ved tunnel under Østersøvej bør forbedres / sikres.
 • Kommunen er orienteret med billeder.
 • Vi gerne have at fejemaskinen kommer mere rundt i byen.
 • Parkeringsplads ved Blæksprutten trænger til ny asfalt. Hvor der også trænger til opstrengning af P-pladser.
 • Der er sket forbedringer på pladsen, midterhellen er fjernet hele pladsen bliver ny asfalteret.
 • Sti fra Blæksprutten og Kirkevej bør være til rollator.
 • Kommunen har taget notat om dette, vi håber der også her kan komme ny asfalt på.
 • Græsslåning i chikaner bør efterses oftere.
 • Vi talte om at en evt. grus belægning i lighed med den nye der er kommet på fortovene ville være god, da der ikke er ret meget vedligeholdelse, kommunen undersøger hvad muligheden er.
 • Fodgængerfelt ved skolen til Kirkevej.
 • Indgår i planen i samråd med skolen.
 • Hastighedsbegrænsning bør være 30 km/t på hele Vestergade. Og på Møllevej udfor Coma bør der også være hastigheds dæmpning
  • Kommunen havde udarbejdet et forslag med en anden belægning foran Coma / Pittstop og lidt op ad Kirkevej, dette blev godkendt med bemærkninger, hvor man bør spørge skolen.
  • Oversigtsforhold fra Tangetvej til Sildestrup Øvej er dårlige.
  • Kommunen undersøger dette.
  • Der mangler skiltning til diverse steder i byen. (Plejehjem, B1938 o.s.v.)
  • Forhold undersøges inden næste møde af dialoggruppen hvad behovet måtte være.
  • Vedligeholdelse af p-plads ved hallen/forsamlingshus.
  • Kommunen undersøger forhold.
  • Skraldespande ved boldklubben bliver ikke tømt.
  • Dette undersøges af kommunen.
  • Hvordan bliver erhvervsgruppen og sportsforeningerne en del af dialoggruppen..
  • Dialoggruppen tager i første omgang kontakt til de erhvervsdrivende for at undersøge hvor hvidt de ønsker at deltage.
  • Skilte der står på de nye fortove bedes efterset da der flere steder er fare for at støde hovedet ind i dem efter fortovet er blevet hævet.
  • Dialoggruppen undersøger dette og tager billeder der hvor problemet er.
  • Bus skur ved skolen/Kirkevej trænger til udbedring, gadelampen ved siden af bus skuret er stort set dækket af grene fra det træ der står der, hvem ejer det.
  • Kommunen undersøger hvem der ejer grunden og bus skuret, og træet.
  • Kommunen fremlagde desuden en plan for asfaltarbejdet som bliver udført i 2018, måske ind i 2019, det drejer sig om hele Møllevej, den gennemgående Østergade, Kirkevej fra Pittstop om til skolen og Tangetvej til Tjæreby.

   

  Møde med Guldborgsund Kommune den 13-09-2018.

   

  Mødedeltagere:

  Max Müller                 Guldborgsund Kommune.

  Bjarne Simonsen         Idestrup og Omegns Grundejerforening. (Tovholder)

  Kaare Andresen          Idestrup og Omegns Grundejerforening.

  Jørgen Olsen               Idestrup og Omegns Grundejerforening. (Referent)

  Kaj Jørgensen             Idestrup og omegns Lokalråd.

  Claus Hansen              Idestrup og omegns Lokalråd.

 • Ønsker fra dialoggruppen: 
  • Oversigtsforhold Østersøvej og Møllevej er meget ringe.
  • Græsset er slået, problemet er kun når græsrabatten bliver for lang.
  • Dette er ved udkørsel hvor Møllevej løber ud i Østersøvej.
  • Der er også et problem i krydset hvor Møllevej krydser Østersøvej, når man kommer af Møllevej og skal mod Sildestrup er oversigten fra Nykøbing siden ikke god.
  • Oversigtsforhold ved udkørsel fraVestergade til Møllevej er meget ringe, det er hvor vejen også går mod Orupgård.
  • Buske bør beskæres så de overholder servitutterne.
  • Oversigtsforhold ved tunnel under Østersøvej bør forbedres / sikres.
  • Kommunen er orienteret med billeder.
  • Vi gerne have at fejemaskinen kommer mere rundt i byen.
  • Parkeringsplads ved Blæksprutten trænger til ny asfalt. Hvor der også trænger til opstrengning af P-pladser.
  • Der er sket forbedringer på pladsen, midterhellen er fjernet hele pladsen bliver ny asfalteret.
  • Sti fra Blæksprutten og Kirkevej bør være til rollator.
  • Kommunen har taget notat om dette, vi håber der også her kan komme ny asfalt på.
  • Græsslåning i chikaner bør efterses oftere.
  • Vi talte om at en evt. grus belægning i lighed med den nye der er kommet på fortovene ville være god, da der ikke er ret meget vedligeholdelse, kommunen undersøger hvad muligheden er.

   

  • Fodgængerfelt ved skolen til Kirkevej.
  • Indgår i planen i samråd med skolen.
  • Hastighedsbegrænsning bør være 30 km/t på hele Vestergade.
  • Og på Møllevej udfor Coma bør der også være hastigheds dæmpning.
  • Kommunen havde udarbejdet et forslag med en anden belægning foran Coma / Pittstop og lidt op ad Kirkevej, dette blev godkendt med bemærkninger, hvor man bør spørge skolen.
  • Oversigtsforhold fra Tangetvej til Sildestrup Øvej er dårlige.
  • Kommunen undersøger dette.
   • Der mangler skiltning til diverse steder i byen. (Plejehjem, B1938 o.s.v.)
   • Forhold undersøges inden næste møde af dialoggruppen hvad behovet måtte være.
   • Vedligeholdelse af p-plads ved hallen/forsamlingshus.
   • Kommunen undersøger forhold.
   • Skraldespande ved boldklubben bliver ikke tømt.
   • Dette undersøges af kommunen.
   • Hvordan bliver erhvervsgruppen og sportsforeningerne en del af dialoggruppen..
   • Dialoggruppen tager i første omgang kontakt til de erhvervsdrivende for at undersøge hvor hvidt de ønsker at deltage.
   • Skilte der står på de nye fortove bedes efterset da der flere steder er fare for at støde hovedet ind i dem efter fortovet er blevet hævet.
   • Dialoggruppen undersøger dette og tager billeder der hvor problemet er.
   • Der ligger en grusbunke og tager en del plads på Bøgevej, denne har ligget der nok i mindst 2 år.
   • Der undersøges hvilke muligheder der er for at få denne fjernet.
   • Bus skur ved skolen/Kirkevej trænger til udbedring, gadelampen ved siden af bus skuret er stort set dækket af grene fra det træ der står der, hvem ejer det.
   • Kommunen undersøger hvem der ejer grunden og bus skuret, og træet.
   • Kommunen fremlagde desuden en plan for asfaltarbejdet som bliver udført i 2018, måske ind i 2019, det drejer sig om hele Møllevej, den gennemgående Østergade, Kirkevej fra Pittstop om til skolen og Tangetvej til Tjæreby.

    

   Næste møde torsdag den 07. marts 2019. kl. 19,00 i Blæksprutten.