Foreningsliv I

Del I – ”Idestrup og omegns Skytte og Gymnastikforening” Sangforeningen ”Euterpe”  ”Idestrup sogns Husflidsforening”

I mere end 100 år har der været meget gang i foreninger af forskellig art i Idestrup. Man læse i gamle protokoller og skrifter, der er afleveret på Lokalhistorisk Arkiv, at Foreningslivet har kunnet samle folk om den aktivitet, den enkelte har haft interesse i. Det er spændende læsning, men inden det er kommet så vidt, er der lagt meget arbejde for at få det hele i gang.

Vi vil nu fortælle om de foreninger, som der findes skrift og billeder af på arkivet, og begynde med de ældste. I en meget gammel protokol, som er indleveret af ”Idestrup og omegns Skytte og Gymnastikforening”, kan man læse, at foreningen startede den 13.juni 1869. Brave mænd i Ulslev startede foreningen, og disse mænd er

Lars Friis, Jens Kruse, N.P.Jørgensen, Rasmus Wibbert og Niels Olsen. Det vides ikke, hvor der i starten har været skydebane og udøvet gymnastik. Det fremgår ikke af protokollen, og forsamlingshuset er ikke bygget endnu. På landsbasis er der en hovedforening, som den lokale forening har været medlem af, og som følge deraf har foreningen her været med til arrangementer rundt om i Danmark. Formålet ved ”De Danske Skytteforeninger” er “ved skydning som idræt og andet kulturelt virke at fremme det folkelige foreningsarbejde”.

I 1890 blev Idestrups første forsamlingshus bygget (nu Møllevej 32), og gymnastik kunne nu udøves der. Forsamlingshuset fra 1890 blev hurtigt for lille til at huse de store hold gymnaster. Der planlægges at bygge et større forsamlingshus, som kan rumme de mange aktiviteter, og det bliver indviet i 1901. Til forsamlingshuset blev også bygget en hestestald, og bagved blev der opstillet skydebane. Sportspladsen er formodentlig også lagt an på dette tidspunkt, så nu kunne gymnastik, boldspild m.m. også foregå der om sommeren. Foreningen ”Idestrup sogns Skytteforening” ophører efter, hvad vi kan læse i protokollen, i året 1915, men mon ikke det alligevel har kørt videre på en eller anden måde. Gymnastik har der altid været.

 

 

Det er lidt forskelligt, hvad man kan læse angående årstal omkring ”Idestrup gymnastikforening”, men det er helt sikkert, at der altid har været stort fremmøde til gymnastikken. Der står blandt andet skrevet: Den gamle gymnastikforening, der blev startet i 1924, har lagt grund til en solid gymnastiktradition, og når man ser på de billeder, der er indleveret til arkivet med store hold, der har været til opvisning, taler det næsten for sig selv. Samtidig har der også været en forening, der hed ”Idestrup Ungdomsforening” med stort set de samme medlemmer som i gymnastikforeningen. Ungdomsforeningen opførte blandt andet dilettant i forsamlingshuset, som ungdommen kunne samles om.

Den 23.maj 1951 beslutter man at lægge de to konkurrerende foreninger sammen, og foreningen kommer nu til at hedde ”Idestrup Gymnastik- og Ungdomsforening”. Arne Vest Hansen blev ved sammenslutningen foreningens første formand, og i bestyrelsen var endvidere Agnes Dyhr, Asta Olsen, Alis Jensen, Inge Jørgensen, Villy Olsen, Karl Graae, Kaj Hansen og Poul Erik Bonde. Foreningen er på et gymnastisk højdepunkt lige fra de alleryngste til motionisterne med godt 150 aktive gymnaster. Den nye forening kunne foruden gymnastik også lægge ud med håndbold og atletik. Der stod selvfølgelig dygtige delingsførere bag den store interesse. Håndbolden havde også mange spillere med hold, som vandt og rykkede op i de bedste rækker og var kendt som amtets store håndboldspillende forening. Med foreningsnavnet ”Idestrup Gymnastik- og Ungdomsforening” kører det videre. Mange aktører, ledere og bestyrelsesmedlemmer har med dette foreningsliv deltaget med stor interesse. I 1972 bliver foreningen lagt sammen med ”Væggerløse Gymnastikforening”, og kommer nu til at hedde ”Idestrup- og Væggerløse Idrætsforening” i daglig tale ”IVI”.

 

Sangforeningen ”Euterpe”

En forening af en helt anden art er sangforeningen ”Euterpe”. Sangforeningen blev startet i året 1896 af lærer Larsen i Ulslev, Ludvig Simonsen og Hans Adrian. Man har haft lyst til at mødes for at synge gode sange, hvilket man kan se på de fine billeder fra deres optræden i forsamlingshuset. Hans Adrian var korets leder. Ved sangforeningens årsfest 1910 i forsamlingshuset var der sat et flot program op, og 500 tilhørere fyldte den store sal. Man kan også læse, at foreningen har været til et stort arrangement i Malmø. Danske folkekor fra Sjælland og Lolland Falster deltog i ”Kongsparken”. Med stor deltagelse virker sangforeningen ”Euterpe” fra 1896 – 1955.

”Idestrup sogns Husflidsforening”

”Idestrup sogns Husflidsforening” er en anden gammel forening, som startede op i året 1889 og fortsatte til 2010. Husflidsforeningens første formand var Chr.Larsen, Idestrup. Tilbage i tiden var det vigtigt, at man kunne forarbejde sine brugsting selv og få undervisning i det. Lokale til undervisning har i de første år af foreningens tid været omskiftelig. Man har fundet sig til rette, hvor der var plads. Men i 1910 købte foreningen en grund i Sdr.Ørslev, (nu Topshavevej 4). På grunden blev Husflidsskolen bygget, og der er siden blevet lavet meget træarbejde. For år tilbage var der mange hold, som blev undervist, børn om eftermiddagen og voksne om aftenen. Der blev lavet mange forskellige ting såsom karleskabe, reoler, strygebrætter, spækbrætter, træskeer, havebænke og meget andet. Det var meget praktisk at kunne have alt det, der skulle arbejdes, med i foreningens eget hus.

 

Husflidsforeningen havde også undervisning i kjolesyning, vævning, knipling og finere håndarbejde. Undervisning i disse ting har nok foregået på skolerne. Når vintersæsonen var forbi, blev der holdt stor udstilling i forsamlingshuset over to dage, lørdag og søndag. Den store sal var helt fyldt med alle de dejlig ting, der var arbejdet med i vinterens løb, og efter udstillingen kunne det nu tages med hjem og komme i brug. I dagene, hvor der var udstilling, kunne man også trække i tombola og vinde spændende ting, hvis man var heldig at trække et godt nummer. En gang i vinterens løb er der også blevet holdt andespil, og stort besøg var der til det hele. Idestrup husflidsforening består stadig, men andre interesser har taget over. I de senere år har man ikke samlet så mange hold, men om vinteren bliver der stadig arbejdet med træ og renoveret gamle møbler m.m. i husflidsskolen på Topshavevej.