Forskoler

År 1721 skete noget stort i Danmark. Kongen Frederik den IV gav befaling til at bygge 240 skoler, ”Rytterskoler” blev de kaldt. Før den tid var det ikke mange, der fik lært at regne og læse, kun de udvalgte på godser og klostre.

Rytterskolerne skulle fordeles over hele Danmark, og landet blev inddelt i distrikter. Falster fik tildelt mange skoler, blandt andet to i Idestrup Sogn.

Den ene blev bygget i Elkenøre og omfattede byerne Elkenøre, Sillestrup og Sdr.Tåstrup samt gårde og huse syd for Ulslev. Selve Ulslev by og Hillestrup hørte til forbundsskolen, der i fællesskab opførtes af Idestrup og Sdr. Alslev kommuner, resten af sognet hørte til Idestrup skoledistrikt.

 

 

 

 

Alle rytterskoler på Falster og Lolland – i alt 38 opførtes af murermester Chr.Fritscher for 550 rigsdaler pr. skole.

Da skolerne var bygget, skulle der ansættes lærere. Kravene til lærerne var små. De skulle kunne Luthers Katekismus samt kunne læse, skrive og regne. Skolepligt blev indført, præsten skulle hvert år give skolelæreren en liste over alle børn, der var fyldt 5 år, så han kunne vide, hvor mange der skulle møde. Børnene skulle begynde i skolen, når de var fyldt syv år. Der var langt at gå til skolen for mange af børnene, som eneste mulighed for at komme til skolen dengang.

En skolekommission, repræsenteret af præsten og flere kloge mænd og kvinder fra sognet, overhørte børnene en gang om året.
Et eksempel på udtalelse: 27. oktober 1825 bliver afholdt eksamen i Elkenøre skole, og bedømmelsen lyder: ”Fremgangen var antagelig i begge klasser og skolelærer Rosenkilde viser at han gør, hvad efter hans evne kan forlanges”.
Samme dag i Idestrup skole. ”Fremgangen i begge klasser var i det hele god, og skolelærer Møller arbejder så godt han kan til skolens bedste”.

 

Sdr. Vedby skole.

 

 

 

 

I 1854 blev oprettet et nyt skoledistrikt i Sdr.Vedby, byggeplads og jordlod blev skænket af Tesdorph, ”Orupgård”.

Fællesskabet med Sdr. Alslev ophører i 1890, og der bygges en ny skole i Ulslev.
Skolen i Elkenøre nedlægges og bliver solgt efter, at der er bygget en ny i Sdr.Tåstrup, som tages i brug 1891.

Omkring år 1900 bliver rytterskolen i Idestrup revet ned, og en ny bliver opført på samme grund og taget i brug 1902. (nu Møllevej 49).

 

Sdr. Taastrup anno ca. 1890

 

Sdr. Taastrup forskole anno 1923

 

 

 

Fra 1890, da Ulslev fik sin egen skole og lærer, havde man her i sognet 4 enelærer-embeder. Men ved privat initiativ oprettedes der 1917 i Sdr.Tåstrup en forskole. Det var L.P.Mortensen, Laurits Petersen med flere, der tog initiativet.
Idestrup ville gerne være med, og så ordnede man det sådan, at den ansatte lærerinde skulle undervise 3 dage om ugen i Sdr.Tåstrup og 3 i Idestrup.
Det var nu blevet almindeligt, at kvinder også blev uddannet til at undervise. Forskolen i Idestrup havde til huse i det gamle forsamlingshus (nu Møllevej 32).
I 1918 fik Idestrup en forskole på Tjæreby Tang, og i 1921 fik Ulslev sin forskole ved siden af hovedskolen.

 

Ulslev forskole anno 1933

 

Ulslev forskole

Efter ombygning

 

Først i 1938 blev der bygget en forskole i Sdr.Vedby. Samme år blev en ny forskole opført i Tjæreby, og den gamle på Tjæreby Tang blev nedlagt. Nu havde man altså 4 hovedskoler med tilhørende 4 forskoler.

Det var en kort beskrivelse om udviklingen i skolen hertil, godt 200 år. Oplysningerne er taget fra et foredrag holdt af lærer H.J.Andersen. Lærer Andersen var ansat i mange år ved Sdr.Tåstrup og Idestrup skole. Hele foredraget kan man læse på Idestrup Lokalhistoriske Arkiv, hvor der står, at man i 2009 vil skrive videre om udviklingen i skolen, når ”Krogløvskolen” har 50 års jubilæum.