Idestrup arbejder på at få etableret en hundepark

Idestrup arbejder på at få etableret en hundepark.

Driftige mennesker der har en firbenet ven har netop holdt møde i Pittstop for at drøfte muligheden for at etablere en hundepark i Idestrup, der mødte 22 op til det første møde og yderligere nogle stykker har meddelt at de gerne deltager i noget frivilligt arbejde for at realisere projektet.

Planen er at få indhegnet et kommunalt ejet græsareal så hundene kan løbe frit omkring, dette er beliggende bag Idestrups industrigrunde på Præstehøjen, der er tale om ca. 1,5 hektar.

Der blev ved mødet nedsat en styregruppe og 3 arbejdsgrupper, de skal tage sig af den overordnede styring af opgaven, indhegningen, ligeledes skal der udarbejdes et regelsæt for brug af området, samt hvordan det skal udvikle sig fremadrettet måske med plantning af træer så der kommer præg af en rigtig skov.

Lad os håbe projektet bliver en suses til glæde for hundene og deres mennesker.