Idestrup Plejehjem

Plejehjemmet i Idestrup, som det er i dag, er den ældste del af bygningerne fra 1924.
Inden da havde kommunen et hus som dels blev brugt som husvildeafdeling og alderdomshjem.

 

Denne husvildeafdeling lå i sin tid på den grund, hvor der nu er parkeringsplads, altså ud til Møllevej. Husvildeafdelingen blev revet ned i 1975, og på grunden blev bygget en ny brugsforening (nu Blæksprutten) samt anlagt parkeringsplads.

I 1920 begyndte det daværende sogneråd at snakke om at bygge et større og bedre alderdomshjem, det var sket andre steder. Der bliver ført flere forhandlinger, men sagen udsættes.

Efter sognerådsvalget i 1921 optages sagen på ny, der modtages forskellige forslag, og det vedtages at købe en grund til et nyt alderdomshjem. Der bliver købt grund af Gdr. H. J. Rasmussen i Sdr. Ørslev for en pris af 7500,00 kr. og byggeriet bliver påbegyndt 3.maj 1923. Murerarbejdet forestås af N.P. Ravn, Jens Nielsen og Anders Andersen for en pris af 61.430,25 kr.
Tømrerarbejdet bliver udført af Bødker Rasmussen Sdr. Ørslev og A. Nielsen Tjæreby, samt Th. Jørgensen og Hans Jørgensen Ulslev, samlet pris 28.100,00 kr.
Snedker og Glarmester H.P. Rasmussen Idestrup og Laurits Andersen Sdr. Ørslev, udfører dette arbejde for i alt 14.735,95 kr.
Vand og sanitet udføres af Smed J. Kristensen Idestrup, pris 2.875,00 kr.
Malermestrene A. Holm og Ejler Nielsen tager sig af malerarbejdet for i alt 6.209,45 kr.
Alle håndværkere var lokale, og boede i sognet.

Alderdomshjemmet eller ”De Gamles Hjem”, som det nu kom til at hedde, tages i brug 1. juli 1924. Hjemmet bestyres og tilses af det sociale udvalg.

I gamle papirer står bl.a. skrevet: Alderdomshjemmet er beregnet til optagelse af personer fra Idestrup sogn, der nyder aldersrente, men er så gamle, svagelige eller svækkede, at de ikke kan bo for sig selv, indlæggelse sker efter beslutning af det sociale udvalg.

Der ansættes en bestyrerinde, der er ansvarlig for den daglige ledelse samt husholdning, vask og rengøring, køkkenhave og regnskab.
Bestyrerinden er forpligtiget til at bo på hjemmet og får stillet en gratis umøbleret bolig til rådighed og får vederlagsfrit kosten sammen med hjemmets beboere.

Endvidere udbetales en kontant løn på 1.200 kr. det første år, 1.300 kr. det andet år og derefter 1.400 kr. om året. Den kontante løn udbetales månedsvis bagud den første i måneden.
Ved starten ansættes også 2 voksne piger til det arbejde, der skulle gøres hver dag, og om fornødent, hjælp til vask og hvis det var nødvendigt ekstra hjælp til køkkenhaven.

Den første bestyrerinde hed Marie Larsen og var ansat fra 1924- 1940.
Derefter ansatte man Johanne Larsen, som var bestyrerinde fra 1940- 1972.

I reglementet for beboerne står bl.a. følgende.
Beboerne må, såfremt deres helbred og kræfter tillader det, selv holde deres værelse rent og ryddeligt, holde deres møbler og andet bohave i orden. De skal så ofte, det er nødvendigt have et varmt bad. Sengene skal være redt og værelset i orden kl. 8 om sommeren og kl.9 om vinteren. Madvarer må ikke opbevares
på værelset.

Beboerne må modtage besøg fra kl. 10- 22. Såfremt de besøgende ikke udviser en rolig og sømmelig adfærd, kan de bortvises.

Som sådan kom ”De Gamles Hjem” til at køre i en stille og rolig atmosfære. Det var en stor hjælp for mange, når man kunne flytte ind og blive passet, hjælpe lidt til her og der samt mødes til måltiderne i spisestuen og en lille tur rundt i haven og få en snak med dem, der kom forbi.

Foto 1960: En del af personalet + kommunekasserer til formiddagskaffe

Omkring 1940 indrettes kommunekontor i et lokale på hjemmet, ligeledes har sognerådet også et lokale til deres møder, så der kom hver dag folk udefra til at passe de hverv, de var valgt og ansat til. I 1940 blev H.O. Nielsen ansat som kommunekasserer, han var på dette hverv til 1970 ved kommunesammenlægningen.
Sydfalster Kommune hed det nu med nyt stort kontor i Væggerløse. H.O. Nielsen flytter med og bliver ansat som socialinspektør.
Idestrup sognebibliotek flytter også ind i et lokale i kælderen på ”De Gamles Hjem”. Sognets beboere kan nu komme og låne bøger to gange om ugen. Det fungerer på den måde indtil 1959, da flytter biblioteket hen i et lokale på den nye centralskole, som er bygget og indviet i foråret 1959.

Ved 50-årsjubilæet i 1974 er der indtil da ikke sket så mange fornyelser i huset på ”De Gamles Hjem”, men nu bliver der købt nye møbler til spisestuen og efter, at sognerådet og kommunekontoret er flyttet ud, er der blevet plads til at indrette et par værelser mere og et hobbyrum. Der er nu plads til 31 beboere på hjemmet, og der er 11 ansatte foruden bestyrerinden. Et stort ønske man har på dette tidspunkt er en elevator, det ville lette arbejdsgangen til første sal og kælder.

Efterhånden fungerer hjemmet mere som et plejehjem, beboerne er mere dårlige, når de flytter ind, og der er mere brug for plads på værelserne. En elevator er blevet købt, og der planlægges en tilbygning med mere moderne boliger med tilhørende bad og toilet. Efter at den nye tilbygning er taget i brug, går man i gang med at modernisere den gamle afdeling. Der lægges værelser sammen, så der også her bliver plads til bad og toilet til hver beboer i den gamle del af plejehjemmet, som det nu hedder.

Der sker nu mange nye tiltag og valgmuligheder for ældre, der bliver bl.a. bygget beskyttede boliger i tilknytning til plejehjemmet. Der bliver lavet madordning fra køkkenet på plejehjemmet til pensionister, der bor hjemme. De kan, hvis de ønsker det og betaler for det, få bragt mad ud hver dag. Frivillige har påtaget sig at køre den varme
mad ud hver dag ved middagstid.

 

Ved 75-årsjubilæet i 1999 er der plads til 35 beboere på plejehjemmet, de fem pladser udgør en speciel enhed for senildemente. Der er nu 50 ansatte på plejehjemmet, dels til pleje og dels i køkkenet til de efterhånden store portioner mad der laves hver dag.
Et genoptræningslokale og aktivitetslokale er indrettet, det er også beregnet til at hjemmeboende pensionister kan gøre brug af disse lokaler.

Efter at der er bygget til den gamle fløj, er haven til plejehjemmet blevet til en lukket gårdhave. I 2002 bygges der over denne have en pyramide, så der nu kan indrettes aktivitetscenter og cafeteria.

Det sidste nye, der er bygget til plejehjemmet, er en skærmet dementafdeling med plads til 12 beboere. Den e rbygget øst for plejehjemmet. ”Blomsterhaven”.
Det, som startede som ”De Gamles Hjem”, hedder nu Idestrup Plejehjem.