Gudstjenesteliste for Idestrup sogn

Gudstjenester

Idestrup og Væggerløse Sogne

Dato Kirkeåret Idestrup Kirke Væggerløse Kirke
DECEMBER
1. december 1. s. i advent 10.00 BK 10.00 AML Kirkekaffe
8. december 2. s. i advent 10.00 BK 10.30 SWN
12. december Torsdag 14.00 AML Adventsgudstj.
14. december Lørdag 11.00 AML Dåbsgudstjeneste
15. december 3. s. i advent 10.00 BK Lucia 10.00 MRL
22. december 4. s. i advent 9.00 AML 10.30 AML Børne- & familiegudstjeneste med eftf. julehygge og æbleskiver
24. december Juleaften

14.30 BK

16.00 BK

14.00 AML

15.30 AML

23.30 AML Midnatsgudstj.

25. december Juledag 10.00 BK 11.00 AML
26. december Anden juledag 11.00 AML 9.30 AML
29. december Julesøndag 11.00 BK 9.30 BK
JANUAR
1. januar Nytårsdag 14.00 BK 16.00 AML med eftf. bobler & kransekage
5. januar Helligtrekongers søndag 10.00 BK 10.00 AML
11. januar Lørdag 11.00 AML Dåbsgudstjeneste
12. januar 1. s. e. helligtrekonger 14.00 SWN 10.00 AML
19. januar 2. s. e. helligtrekonger 10.00 BK 19.00 SWN
22. januar Onsdag 17.30 AML Spaghettigudstj.
26. januar 3. s. e. helligtrekonger 9.00 BK 10.00 AML
FEBRUAR
2. februar S. s. e. helligtrekonger

17.00 BK Pizzagudstj.

 

19.00 AML Kyndelmissegudstj.

Kirkekaffe

8. februar Lørdag 11.00 AML Dåbsgudstjeneste
9. februar Septuagesima 9.00 AML 10.30 AML
16. februar Seksagesima 10.00 BK 10.00 MRL
18. februar Tirsdag 19.00 AML Stille- & Meditationsgudstjeneste
23. februar Fastelavn 10.00 BK 14.00 AML Fastelavns- & familiegudstjeneste med eftf. tøndeslagning
MARTS
1. marts 1. s. i fasten 19.00 BK 10.00 AML Kirkekaffe

AML: Anders Martin Lauritsen

BK: Benedikte Knudsen

MRL: Marlene Ringgaard Lorensen

SWN: Søren Winther Nielsen

Plejehjemsgudstjenester
I Pyramiden holdes der gudstjenester for plejehjemmets beboere,

pårørende og venner på følgende tirsdage: 3/12, 17/12, 21/1, 4/2, 18/2 og 3/3.

Gudstjenesterne begynder kl. 15.00. Der er også julegudstjeneste i Pyramiden d. 24.12 kl. 10.00.

BLOMSTERHAVEN har juleandagt lillejuleaften d. 23/12 kl. 10.30.

Bitten Schneidereit vil spille fløjte til vores mest elskede julesalmer.

 

Julekoncert – 8. december kl. 15.00
Idestrup kirke får besøg af Nykøbing F. koret. Under ledelse af korleder og organist Åse Sløgedal

vil koret synge julen ind med et varieret program af julesange og salmer.

Der er gratis adgang til koncerten, så kom og få en stemningsfuld oplevelse.

 

Lucia – 15. december kl. 10.00
At Lucia og hendes terner og drenge bærer lyset frem har efterhånden et godt tag i danskerne.

Lucia har fået fast plads i kirken ved en gudstjeneste i december.

Musiklærer John Wismarch leder sangen og optoget, der består af elever fra 5. klasse.

Sognepræst Benedikte Knudsen prædiker.

 

Andagter i kirken ind under jul
Pensionistforeningen begynder sit julemøde med en andagt i kirken  d. 4/12 kl. 11.00.
Børnehaven opfører deres efterhånden legendariske krybbespil d. 19/12 kl. 10.00.

Enhver er velkommen, også selvom man ikke lige har et barnebarn i børnehaven.

Det er en fornøjelig tur fra Nazareth til Betlehem, hvor det lille Jesusbarn bliver født.
Skolen går på juleferie d. 20/12 og slutter året med juleandagt kl. 10.00.
Alle er naturligvis velkomne til alle gudstjenester og andagter.

 

Juleaften
holdes der to gudstjenester. Det er kl. 14.30 og kl. 16.00

Nytårskaffe 1. januar kl. 14.00
Efter gudstjenesten på årets første dag inviterer menighedsrådet på kaffe i konfirmandstuen,

så der kan blive lejlighed til at ønske hinanden et godt nytår 2020!

 

 

 

Uformel kirkekaffe
I nogle år har der været ”uformel” kirkekaffe i graverhuset efter alle højmesser i månederne januar,

februar og marts. Menighedsrødderne serverer på skift kaffe og småkager.

Det er så på datoerne 5/1, 19/1, 16/2 og 23/2.

 

Minikonfirmander
Eleverne i 3. klasse tilbydes hvert år minikonfirmandundervisning. 8 eftermiddage,

hvor der undervises i kristendom i præstegården og i kirken.

Til afslutning er minikonfirmanderne medvirkende ved en gudstjeneste,

hvor de præsenter nogle af de ting, de har beskæftiget sig med i undervisningen.

Der vil komme indbydelser ud til alle i 3. klasse på papir og til forældrene på skolens intranet.

Undervisningen forventes at foregå i januar og februar.

 

Pizzagudstjeneste 2. februar kl. 17.00
Årets konfirmander vil medvirke ved Kyndelmissegudstjenesten og efterfølgende serveres

der pizza i konfirmandstuen. Tilmelding er nødvendigt,

enten på bekn@km.dk eller 54 14 80 77 senest torsdag d. 30. januar.

 

Konfirmationsdatoer
I 2020 er der konfirmation i Idestrup kirke d. 3. maj kl. 10.00. I 2021 er datoen d. 2. maj.

Konfirmationsdatoen er fast 1. søndag i maj.

Ferie
Sognepræst Benedikte Knudsen holder ferie fra 6.- 12. januar.

Embedet passes af Søren Winther Nielsen i Gedser swn@km.dk eller 54 17 90 31.

 

For begge sogne”

Juleindsamling i kirkerne
Ved julegudstjenesterne samles ind til Børnesagens Fællesråd. Pengene bliver brugt til at give udsatte børn i Danmark en jul, der materielt ligner den, vi alle sammen holder af – med and og flæskesteg og fint indpakkede gaver under juletræet. Det vil være en god ide at medbringe rigtige fysiske penge til julegudstjenesterne. MobilePay er også en mulighed.