Kirkelige aktiviteter

Minikonfirmandundervisning + Minikoret
Undervisningen af minikonfirmander er forhåbentlig godt i gang når dette kirkeblad udkommer.
Der skal tilbydes kristendomsundervisning til 3. eller 4. klasse og på grund af omstændighederne er det her hos os først lige før sommerferien. Det er et helt frivilligt tilbud, selvfølgelig, hvor eleverne i 3. klasse kan ”gå til præst” ligesom de store konfirmander. Undervisningen består dog noget mere af kreative aktiviteter og leg. F. eks. kan alle præstefamiliens gamle tøjdyr komme med en tur ud på Noas ark. Og når det nu er forsommer kan præstegårdshaven forhåbentlig være til glæde og gavn for undervisningen.
Der holdes en afslutningsgudtjeneste og den er fastlagt til søndag d. 17. juni kl. 14.00. Ved den lejlighed kommer organist Iben Romme med sine kor. Mini-koret, som består af elever fra 3.-6. klasse vil synge nogle sange i kirken, ligesom minikonfirmanderne vil vise, hvad de har lavet.

Uformelle sommerfrokoster
De sidste par år har vi holdet ”uformelle frokoster” et par gange i sommerens løb. Allerhelst skal vi sidde i præstegårdshaven, men det lykkes ikke altid. Det danske sommervejr er jo lunefuldt.
Konceptet er, at man tager sin madpakke med i kirke og efter højmessen spiser vi sammen i præstegården. Konfirmandstue eller have, afhængigt af vejret. Menighedsrådet giver øl og vand.
Datoerne er: 10. juni, 22. juli og 19. august.

Landemode
Landemodet afholdes onsdag den 13. juni 2018 med gudstjeneste kl. 13.00 i Maribo Domkirke og møde i Bangs Have kl. 14.30 – 17.00. Ved gudstjenesten kreeres den nye provst for Lolland Østre provsti Johannes Olav Kruse Kristensen
Biskop Marianne Gaarden og stiftsrådsformand Susanne Møller vil fortælle om året, der gik og tanker om fremtiden i Lolland-Falsters Stift.
Sognepræst Mette Marie Trankjær, som er formand for det nye Gudstjenesteudvalg, der er nedsat i Lolland-Falsters Stift, vil orientere om hvad dette udvalg vil have fokus på i en gudstjenestereformproces.
Kunne vi mon finde nye måder at bruge kirkerne på, så de blev mere end kirke? Det spørgsmål stiller teologisk konsulent Karen Marie Leth Nissen. Foredraget tager udgangspunkt i, at der overalt i Danmark sker der en bevægelse, hvor folk flytter fra land til by med affolkning i landdistrikterne til følge. I nye byområder bygges nye kirker, men vi lukker ikke kirker, de steder hvorfra folk er flyttet. Tilmelding til mødet på lfstift@km.dk eller 54 85 02 11. Man betaler selv for kaffen i Bangs Have.

Late Night
I år er Late Night i Idestrup flyttet til om lørdagen. Det er d. 30. juni og kirken vil deltage med en andagt, der finder sted kl. 20.00 og ledes af sognepræst Laura Brøchner Mogensen. Alle er naturligvis hjerteligt velkomne til en højtidelig afslutning på dagen.

Tag med til Berlin til efteråret!
Lolland-Falsters stiftsbestyrelse for DSUK arrangerer en bustur til Berlin i dagene 6. – 9. september 2018. Berlin er altid et besøg værd, og alle skal være velkomne til at deltage. Ud over de kendte attraktioner vil den danske kirke i Berlin også indgå i programmet, som bl. a. omfatter et besøg på den danske ambassade, et besøg i rigsdagens kuppel, en bustur i Berlins omegn og meget mere. Turen koster 3550 kr. (tillæg for eneværelse 525 kr.), og man tilmelder sig ved indbetaling af et depositum 1000 kr. til Skørringe Rejser på reg. nr. 2485 kontonr.: 6275870690 Restbeløbet betales senest 15. juni. Anfør venligst navne og kontaktoplysninger ved indbetalingen og giv også besked til undertegnede om tilmeldingen , tlf. 24968565 eller mail ncr@mail.dk. Udførligt program sendes gerne.
Med venlig hilsen Nils Roland
Formand for stiftsbestyrelsen for DSUK

Konfirmationsforberedelse 2018 – 2019
I begyndelsen af september begynder undervisningen af næste års konfirmander. Der kommer invitationer og information ud når det nye skoleår begynder. Konfirmationsdagen i 2019 er d. 5. maj og i øvrigt vil konfirmationssøndagen i Idestrup fremover være 1. søndag i maj.

Statistik
1. januar 2018 boede der 1919 mennesker i Idestrup sogn. Af dem er 1654 medlemmer af folkekirken.
I 2017 blev der født 8 børn og døbt 9. Der blev konfirmeret 20 unge og 2 par blev viede. Der døde 33 og der var 26 bisættelser/begravelser fra kirken.

Ferie
Sognepræst Benedikte Knudsen holder ferie 25. juni til 15. juli. Sognepræst Laura Brøchner Mogensen holder ferie 13. august til 26. august.

Kunne du tænke dig en flise?
Eller flere, måske. På kirkegården har der hobet sig en mængde røde ølandsbrudfliser op.
De skal væk og derfor kan man hente gratis fliser, velegnede til kanter omkring fiskebassiner, til trædesten eller lignende. Henvendelse til personalet på kirkegården, enten ved personligt fremmøde eller på tlf. 24 48 28 48.