Kirkelige aktiviteter

Præsterne i Idestrup

Laura Brøchner Mogensen og Benedikte Knudsen deler fortsat embedet 50/50. Benedikte Knudsen er stadig i behandling.

 

Plejehjemgudstjenester

Der holdes gudstjenester i Pyramiden på plejehjemmet følgende datoer kl. 15.15:

18.12 (bekn), 15.01 (bekn), 29.01 (labm), 19.02 (bekn) og 05.03 (Labm).

Juleaften 24.12 holder Benedikte Knudsen gudstjeneste kl. 10.00. Familie og venner er velkomne til at deltage til hver en tid.

Blomsterhaven

holder julegudstjeneste søndag d. 16.12 kl. 13.30 ved Laura Brøchner Mogensen.

 

Plejehjemsgudstjeneste i kirken

Tirsdag d. 11.12 kl. 10.30 er der gudstjeneste for plejehjemmets beboere og alle andre i kirken.

Sognepræst Laura Brøchner Mogensen står for gudstjenesten.

 

Andagter i Kirken

I december måned er der ofte ekstra gudstjenester i kirken. Selvom det er en bestemt gruppe, der har ønsket en andagt, er alle selvfølgelig velkomne til at være med.

Mandag d. 03.12 kl. 19.00 er der andagt og fortælling om kirken for Foreningen Norden ved sognepræst Benedikte Knudsen.

Onsdag d. 05.12 kl. 11.00 holder sognepræst Laura Brøchner Mogensen andagt for Pensionistforeningen.

Torsdag d. 20.12 kl. 10.00 kommer Idestrup privatskole til juleafslutning.

Fredag d. 21.12 opfører de ældste børnehavebørn krybbespil i samarbejde med sognepræsterne. Bedsteforældre er særligt inviterede.

 

Julekoncert med Horbelevkoret

Under overskriften ”Julens budskab i ord, sang og toner” giver Horbelevkoret under ledelse af Sonja Mahler koncert i kirken søndag d. 09.12 kl. 19.00. Der er gratis entré, og der bliver naturligvis også sunget fællessalmer.

 

Lucia og Minikonfirmander

Idestrup Privatskoles 5. klasse vil gå Lucia og synge ved gudstjenesten d. 16.12. kl. 10.00. Lærer John Wismarch står for Luciaoptoget, og ved samme gudstjeneste vil der være afslutning for minikonfirmanderne. Minikonfirmanderne vil fortælle om deres oplevelser og projekter i konfirmandstuen og ved den efterfølgende reception udleveres deres diplomer.

 

Syvsovergudstjeneste 2. juledag

De mørke dage sidst i december kan være svære at stå op til. For dem, der kan lide at sove længe er der lagt en højmesse kl. 11.30 2. juledag d. 26.12.

 

Nytårskaffe

Traditionen tro kan vi ønske hinanden ”Godt nytår” ved kaffen i konfirmandstuen efter gudstjenesten d. 01.01 kl. 14.00.

 

Uformel kirkekaffe

I vintermånederne januar – februar – marts skiftes menighedsrådsmedlemmerne til at lave kirkekaffe. Den serveres i graverhuset efter højmesserne. Så det bliver d. 06.01, 13.01, 03.02, 17.02 og 03.03.

Pizzagudstjeneste

Konfirmanderne vil medvirke ved gudstjenesten d. 20.01 kl. 17.00. Efterfølgende serveres der pizza til alle i konfirmandstuen. Af hensyn til bestillingen af pizzaer bedes man tilmelde sig til en af præsterne: Laura Brøchner Mogensen 40982087 /labm@km.dk eller Benedikte Knudsen 54 14 80 77/ bekn@km.dk senest torsdag d. 17.01.

 

Sangaften

Vi fortsætter med sangaftner efter årstiden. Et udvalg af vintersange får stemmer onsdag d. 23.02 kl. 19.00 i konfirmandstuen, og de bliver sædvanen tro kommenteret af Birgit Jonsson, Laura Brøchner Mogensen og Benedikte Knudsen.

 

Konfirmationsdatoer

I 2019 er der konfirmation i Idestrup kirke d. 5. maj kl. 10.00. I 2020 er datoen d. 3. maj. Første søndag i maj er fastsat som konfirmationsdag fortløbende.

 

Ferie

Sognepræst Benedikte Knudsen planlægger ferie 28.01 – 08.02.