Kontaktpersoner

Adresse-og telefonliste for Idestrup menighedsråd og kirkebetjening. Maj 2017

Menighedsrådet:
Formand Erik Skafte Christensen, Pregehøjvej 10, 4800 Nykøbing F.
54 14 80 99 geskafte@gmail.com


Næstformand, kontaktperson:

Søren Bonde, Højstedgårdparken 8, 4872 Idestrup.
21 65 58 98  s.bonde@ekuvert.dk


Kirkeværge:
Jytte Brund, Hasselvej 11, 4872 Idestrup.
24 21 10 74  jbrund@live.dk


Kasserer:
Kurt Finn Hansen, Kirkevej 30M, 4872 Idestrup.
22 59 82 60 kfhprina@gmail.com


Præstegårdsudvalgsformand:

Kirsten Bonde, Højstedgårdvænget 25, 4872 Idestrup.
54 14 83 25 thorkild-kirsten@hotmail.com


Kirkegårdsudvalgsformand:

Steen Frilund Christiansen, Højstedgårdparken 31, 4872 Idestrup.
20 28 78 78 steen.frilund@youseepost.dk


Regnskabsfører:
Karin Skovgaard, Oregårdsvej 1, 4780 Stege.
55 81 35 70 ks@karinskovgaard.dk


Kirkebetjening:
Kaffe- og rengøringsdame Helen Christensen, Tåstrupvej 10, 4872 Idestrup.
54 14 80 08


Graver:

Henrik Nymand-Larsen, Pilevænget 18, 4872 Idestrup.
Graverkontoret Møllevej 24, 4872 Idestrup. Træffetid. Tirsdag – fredag 12-13.   24 48 28 48.
idegraver@gmail.com


Gravermedhjælper:

Anette Friis Kaare, Kirkevej 48 A, 4872 Idestrup.
27 21 07 51  hhkaare@gmail.com


Bygningssagkyndig:

Ib Andresen, Nyvang 7, 4872 Idestrup.
54 14 84 56


Sognepræst:

 


Sognepræst:

Laura Brøchner Mogensen (konstitueret indtil videre)
40982087  labm@km.dk


Korleder:

Iben Romme, Tværgade 47, 4800 Nykøbing F.

60 24 58 84  iben.rom@gmail.com


 

KIRKEBIL kan bestilles til alle gudstjenester på telefon 70 25 25 25.