Kontaktpersoner

Adresse-og telefonliste for Idestrup menighedsråd og kirkebetjening. 2021

Menighedsrådet:

Formand – kirkegårdsudvalgsmedlem – Underskriftbemyndiget:

Søren Bonde, Højstedgårdsparken 8, 4872 Idestrup, telefon 21 65 58 98

s.bonde@ekuvert.dk


 

Næstformand – Præstegårdsudvalgsformand – Valgbestyrelsesmedlem:

Søren E. Bjerregaard, Dæmmebrovej 2, 4872 Idestrup, telefon 54 14 81 45 + 40 21 81 45

s.e.bjerregaard@mail.dk


Kassérer – Kirkegårdsudvalgsmedlem – Underskriftbemyndiget:

Kurt Finn Hansen, Kirkevej 30M, 4872 Idestrup, telefon 22 59 82 60

kfhprina@gmail.com


Kirkeværge – Sekretær – Præstegårdsudvalgsmedlem – Valgbestyrelsesmedlem – Rengøring:

Dorte Kot Spuur, Nyvang 20, 4872 Idestrup, telefon 42 97 63 63

gosh@vnf.dk


Kontaktperson – Præstegårdsudvalgsmedlem – Valgbestyrelsesformand:

Steen Frilund Christiansen, Højstedgårdsparken 31, 4872 Idestrup, telefon 47 77 28 78 +

20 28 78 78    steen.frilund@youseepost.dk


Kirkegårdsudvalgsforkvinde:

Kristine Holst, Højstedgårdvænget 29, 4872 Idestrup, telefon 22 74 30 04

kristineholst@hotmail.com


Regnskabsfører:

Astrid Johannesen, Klosterstræde 3, 4800 Nykøbing, telefon 40 22 75 05

asjo@km.dk


Kirkebetjening:

Graver Henrik Nymand-Larsen, Pilevænget 18, 4872 Idestrup

Graverkontor Møllevej 24, 4872 Idestrup

Træffetid: Tirsdag til Fredag fra kl. 12:00 til kl. 13:00 enten ved personligt fremmøde eller på

telefon 24 48 28 48

idegraver@gmail.com


Gravermedhjælper:

Anette Friis Kaare, Kirkevej 48A, 4872 Idestrup, telefon 27 21 07 51

hhkaare@gmail.com


Konstitueret sognepræst (kirkebogsfører):

Susanne Juhl Thisted, Møllevej 35, 4872 Idestrup, telefon 30 28 90 14

sjt@km.dk  (fredag er fridag)


KIRKEBIL kan bestilles til alle gudstjenester på telefon 70 25 25 25.


Gudstjenester

sogn.dk/idestrup/