Kontaktpersoner

Idestrup menighedsråd har indgået samarbejde med Nykøbing sogn i forhold til pasningen af
gravsteder og øvrige udendørs arealer.

Det vil være det samme faste personale, som varetager den daglige opgave, men Nykøbing Falster
Sogns dygtige kirkegårdsleder, som varetager ledelsen af denne opgave.

Idestrup sogns menighedsråd er IKKE fusioneret eller sammenlagt med Nykøbing Sogn, men køber
udelukkende hjælpen fra Nykøbing til at varetage ovenstående. Vi mener det vil forbedre
kvaliteten samt være billigere for Idestrup Sogn.

Kirkegårdspersonalet kan træffes på kirkegården/i graverhuset på hverdage mellem kl. 7:00 og
15:00 (fredage til kl. 12:00).

Derudover kan Kasper Olsgaard Nielsen (Kirkegårdsleder) kontaktes på telefon: 30 61 48 54
i forhold til pasningen af arealerne. Mail: kon@nykfsogn.dk

 

Ønsker man hjælp til priser/faktura vedr. gravsteder/vedligehold/ydelser, kan du kontakte
Kirkegårdskontoret – Klosterstræde 3 – Nykøbing på telefon 43 58 34 00 på hverdage fra kl. 9:00 –
13:00 – post@nykfsogn.dk

Har du spørgsmål til de kirkelige handlinger, kan Vikar Sognepræst Susanne Thisted kontaktes på
telefon: 30 28 90 14 (fredag er fridag)


Adresse-og telefonliste for Idestrup menighedsråd og kirkebetjening. 2022

Menighedsrådet:

Formand:

Formand: Søren Bjerregaard – Telefon: 54 14 81 45 / 40 21 81 45

s.e.bjerregaard@mail.dk


 

Næstformand:

Næstformand/Kirkeværge: Søren Bonde – Telefon: 21 65 58 98 –

s.bonde@ekuvert.dk


Øvrige medlemmer:

Steen Frilund Christiansen – telefon: 47 77 28 78 / 20 28 78 78 – steen.frilund@youseepost.dk

Kurt Hansen – telefon: 22 59 82 60 – kfhprina@gmail.com

Dorte Kot Spuur – telefon: 42 97 63 63 – gosh@vnf.dk

Kristine Holst/Suppleant


KIRKEBIL kan bestilles til alle gudstjenester på telefon 70 25 25 25.


Gudstjenester

sogn.dk/idestrup/