Navnelov

Navneændringer ny navnelov.

I juni 2005 kom en ny navnelov.

I maj 2007 har Folketinget vedtaget, at der skal betales for behandling af
navneændringssager. Man skal altså betale for at få sin sag behandlet,
uanset om navneændringen kan gennemføres eller ej.
Undtaget fra betaling er navneskift i forbindelse med vielser.
Ønskes hjælp til at finde vej i navneændringsjunglen kan man ringe til sin sognepræst på 54 14 80 77, eller gå ind på www.personregistrering.dk
eller www.familiestyrelsen.dk hvis man har adgang til computer.