Lokalhistorie

Idestrup og Omegns Grundejerforening har allieret sig med Lokalhistorisk Arkiv i Idestrup, som vil fortælle om Idestrup og Omegn bl.a. om, hvordan er byen opstået, om kirken, seværdigheder, og begivenheder.

Vi takker arkivets damer for, at de vil bruge deres tid på dette store arbejde.

Lokalhistorisk Arkiv i Idestrup adr. Kirkevej 5

tlf. : 30 49 74 70

 

Arkivet har til huse på Krogløvskolen med indgang lige ud for parkeringspladsen ved skolen og kirken.

Arkivet indsamler og registrerer materialer fra Idestrup og omegn.

Hvad indsamles?

Det lokalhistoriske arkiv indsamler, udover personlige papirer og billeder, også materialer om de Folkelige bevægelsers historie. Det vil sige protokoller, regnskaber, breve, dagbøger, fotografier og lign, der alle er kilde til det lokale livs historie.

Arkivet er interesseret i alt, der kan give oplysning til nutid og eftertid. Det modtagne materiale sorteres og ordnes, registreres på EDB og opbevares i dertil egnede kuverter og æsker, og anbringes samlet i arkivet.

Alle har derefter mulighed for at studerer kilderne til egnens historie.Der er åbent på arkivet 1. og 3. tirsdag i hver måned fra 16 – 18 eller efter aftale på tlf. 54 14 83 25.

Arkivet er kommunalt med tilskud til drift.

Leder af arkivet er Kirsten Bonde.

Øvrige medarbejdere er Jytte Drage og Jytte Brund.

Alle arbejder frivilligt med glæde og interesse.