Foreningens historie: hvordan grundejerforeningen startede

En grundejerforening bliver til

En gruppe borgere begyndte i slutningen af tresserne at tale om at lave en grundejerforening for præstegårdsudstykningen. Dette skete med en stiftende generalforsamling den 14-9-1969 i Idestrup Forsamlingshus.

Ved generalforsamlingen den 14-05-1970 blev der rejst kritik af, at man ikke fra starten havde medtaget hele Idestrup.

På et møde afholdt lige efter generalforsamlingen forlangte beboerne, at den nuværende forening blev nedlagt, og der blev dannet en ny. Dette skete på en ekstraordinær generalforsamling den 12-02-1971 med nedlæggelse af foreningen. Dette blev enstemmigt vedtaget, og man besluttede at overdrage midlerne til en ny forening.

Den 23-03-1971 var der indkaldt til generalforsamling i Idestrup Forsamlingshus, for at starte en ny grundejerforening og her blev den nuværende forening stiftet, med følgende bestyrelse: 

Hans Tellerup, Arne Kastrup, Chr. Danielsen som repræsenterede Sdr. Ørslev, Oscar Hansen og H.O.Nielsen.

De første møder blev holdt i Oscars kælder – foreningen havde ingen midler dengang.

Oprindelig eksisterede der en forening, man kaldte undergrundsforeningen. Den havde ét formål nemlig at lave æresport i byen. Da så grundejerforeningen blev stiftet, overtog de æresporten.

Referatbogen, som er håndskrevet  af bestyrelserne fra år 1969 til år 1990, er nu lagt ud her på hjemmesiden, så man kan læse alle referater fra disse år.

Bogen er delt op som hver enkelt år med start ved 1969-1970 og derefter et år af gangen;

aar1969_1970 (2)

aar1971

aar1972

aar1973

aar1974

aar1975

aar1976

aar1978

aar1979

aar1980

aar1981

aar1982

aar1983

aar1984

aar1985

aar1986

aar1987

aar1988

aar1989

aar1990